Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 26 febrero 2017

Musikeneko Auditorioko sarreran Juan Manuel Ibarra egongo da arduraduna sarrerak banatzen, ikaslearen izenean egongo dira eta kontutan hartuko da gehiago eskatu dituzuenok.

Kontzertua 19:00etan izango da eta sarrerak 15 minutu lehenago arte jaso ahal izando dira, 18:45ak arte. Ordu honetatik aurrera soberan dauden sarrerak publikora aterako dira.

Asteartean sarrera libre izango da, ez da gonbidapenarik beharko.

 

En la entrada del Auditorio de Musikene estarán las entradas, Juan Manuel Ibarra estará encargado de ello, estarán a nombre del alumnado y se tendrá en cuenta los que habéis pedido de más.

El concierto es a las 19:00 y habrá que recoger las entradas 15 minutos antes, hasta las 18:45. A partir de esta hora se ofrecerán al público las que sobren.

El martes la entrada será libre y no hará falta invitación

Read Full Post »

Astelehenean 27an, Musikenen edukiko dugu kontzertua eta entsegua 16:30etan izango da.

Donostiara joateko bi autobus egongo dira:

Autobus A, Bilboko kontserbatoriotik 14:30etan irtengo da eta Durangotik 15:00etan pasatuko da (peajearen kanpoko aldean, zuhiltzaileen parkingean)

Autobu B, Gasteizko Kontserbatoriotik 14:30etan irtengo da

Asteartean Gasteizko Kontserbatorioan edukiko dugu kontzertua eta entsegua 16:30etan izango da.

Gasteizera joateko bi autobus egongo dira.

Autobus A, Durangotik 14:30etan irtengo da eta Bilboko Kontserbatoriotik 15:00etan pasatuko da.

Autobus B; Irundik 14:30etan irtengo da eta 15:00etan Donostiako Kontserbatoriotik pasatuko da.

Bueltan autobusak kontzertu eta gero irtengo dira, baten batek ez badu hartuko abisatu lehen bait lehen.

Kontzertuetarako gogoratu mozorroak eramatea, denbora edukiko dute aldatzeko.

 

El lunes habrá dos autobuses para ir a San Sebastián:

Autobús A, saldrá del Conservatorio de Bilbao a las 14:30 y pasará por Durango a las 15:00 horas ( en el parking de los bomberos en la salida del peaje)

Autobús B, saldrá del Conservatorio de Vitoria  a las 14:30.

El martes habrá dos autobuses para ir a Vitoria:

Autobús A, saldrá de Durango a las 14:30 y pasará por el Conservatorio de Bilbao a las 15:00.

Autobús B, saldrá de Irún a las 14:30 y pasará por el Conservatorio de San Sebastián a las 15:00 horas.

Los autobuses saldrán de vuelta una vez finalizado el concierto, si alguien no va a utilizar el autobús, por favor avisarnos cuanto antes.

Para los conciertos tendrán que llevar los disfraces, tendrán tiempo para cambiarse.

Read Full Post »

Aterpetxerako ez dute lo sakurik behar, toallarik bai.

Musikeneko kontzerturako sarrera gehiago eskatu duzuenok ez dago arazorik, denok edukiko dituzue sarrerak ikaslearen izenean. Igandean eta asteartean ez da sarrerarik beharko.

 

Para el albergue no hace falta saco de dormir, toalla sí tienen que llevar.

Los que habéis pedido más entradasv para Musikene no habrá problema, las tendréis tod@s a nombre del alumn@. El diomingo y martes no hará falta entrada.

Read Full Post »

Dakizuenez asteburu honetan kontzertuak baino lehen egingo ditugun entseguak ditugula.

Larunbatean 25ean, Bilboko Kontserbatorioan entsaiatuko dugu, 10:30etan hasiko gara eta besteetan bezala Arabatik eta Gipuzkoatik autobusak egongo dira:

Autobus A (Gipuzkoakoa) Irungo “La Bisera”tik irtengo da goizeko 8:30etan eta Donostiako “Francisco Escudero” Kontserbatoriotik (Easo kalea 45) 8:50an pasako da.
Autobus B (Araba) Gasteizko Kontserbatoriotik, 9:15etan irtengo da.
Gipuzkoa edo Arabako baten batek ez badu autobusa hartuko, mesedez esan lehen bait lehen.Larunbatean 19:00etan amaituko dugu entsegua.

Bazkaria eraman beharko dute larunbaterako, larunbateko afaria eta igandeko gosaria eta bazkaria gure kontura doa, beraz baten batek zerbait berezia behar badu jateko mesedez esan lehen bait lehen. Autobusak egongo dira aterpetxera joan eta hurrengo egunean kontserbatoriora joateko. http://www.alberguebilbao.net (944270054).

Igandean 10:30etan hasiko gara eta entsegu orokorra publikoarekin 18:00etan izango da, ez dute mozorrorik eraman behar, kontzertuetan bakarrik erabiliko ditugu, Bilboko aforoa ere txikia da beraz entsegu orkorra ikusteko ezin izango dute joan ikasle bakoitzetik hiru pertsona baino gehiago. Entsegu orokorra eta gero bakoitza bere kabuz itzuli beharko da.

Astelehenean 27an eta asteartean 28an Musikenen eta Gasteizko Kontserbatorioan entsaiatuko dugu 16:30etan, eta astelehenean autobusak egongo dira Bizkaia eta Arabatik eta asteartean Gipuzkoa eta Bizkaiatik, ordutegiak beranduago jarriko ditut

 

Como sabéis este fin de semana tenemos los últimos ensayos antes de los conciertos:

El sábado 25 ensayaremos en el Conservatorio de Bilbao y empezaremos a las 10:30 como otras veces y habrá los autobuses de Araba y Gipuzkoa:

Autobús A (Gipuzkoa) saldrá de “La Visera” en Irún a las 8:30 de la mañana y pasará por el Conservatorio de San Sebastián (Easo kalea, 45) a las 8:50.
Autobús B (Araba) saldrá del Conservatorio de Vitoria a las 9:15
Si alguien de Gipuzkoa o Araba no va ir en autobús, por favor avisarnos cuanto antes. El ensayo acabará el sábado sobre las 19:00 horas.

Tendrán que llevar comida para el sábado,  la cena del sábado y desayuno y comida del domingo nos encargamos nosotr@s, así que si alguien necesita alguna alimentación especial, por favor avisarnos cuanto antes. Habrá autobuses para llevarles del Conservatorio al albergue y vuelta el día siguiente. http://www.alberguebilbao.net (944270054)

 

El domingo empezaremos a la 10:30 y el ensayo general con público será a las 18:00, no tendrán que llevar los disfraces, eso será para los conciertos y el aforo de Bilbao es pequeño así que tampoco podrán ir más de tres personas por alumn@ al ensayo general. Después del ensayo general cada uno deberá de volver por su cuenta.

El lunes 27 y martes 28 ensayaremos en Musikene y Conservatorio de Gasteiz a las 16:30 y desde Bizkaia y Araba habrá autobuses para ir y volver el lunes  y desde Gipuzkoa y Bizkaia para el martes, los horarios os los pondré más tarde.

Read Full Post »

Igande honetan, otsailak 19, EIO Txiki orkestrako bigarren entsegua izango da. Bilboko Kontserbatorioan izango da eta goizeko 10:30etan hasiko gara, horretarako bi autobus jarriko ditugu
Autobus A (Gipuzkoakoa) Irungo “La Bisera”tik irtengo da goizeko 8:30etan eta Donostiako “Francisco Escudero” Kontserbatoriotik (Easo kalea 45) 8:50an pasako da.
Autobus B (Araba) Gasteizko Kontserbatoriotik, 9:15etan irtengo da.
Gipuzkoa edo Arabako baten batek ez badu autobusa hartuko, mesedez esan lehen bait lehen. Bizkaikoek euren kabuz joan beharko dute, Durango eta Zornotzakoak ere, ez dira denak autobesean kabitzen. Saiatu 15minutu lehenago egoten 10:30etan entseguak hasi ahal izateko.
Egun horretan, obra guztiak begiratuko ditugu, bazkaria eraman beharko dute, gogoratu mikrouhinlabea dagoela gauzak berotzeko, bertan bazkalduko dugu eta arratsaldean 18:00ak arte egongo gara lanean gutxi gora behera, autobusak ordu honetan irtengo dira bueltan, zuek kalkulatzeko. Ondo legoke zerbait eramatea ere amaiketakorako edo meriendatzeko.
Gogoratu instrumentua, partiturak eta lapitza eta borragoma eramatea. Igande arte.

Este domingo, 19 de febrero, es el segundo ensayo de la EIO Txiki. Será en el Conservatorio de Bilbao y empezará a las 10:30 de la mañana, para ello pondremos dos autobuses:
Autobús A (Gipuzkoa) saldrá de “La Visera” en Irún a las 8:30 de la mañana y pasará por el Conservatorio de San Sebastián (Easo kalea, 45) a las 8:50.
Autobús B (Araba) saldrá del Conservatorio de Vitoria a las 9:15
Si alguien de Gipuzkoa o Araba no va ir en autobús, por favor avisarnos cuanto antes. Los de Bizkaia tendrán que ir por su cuenta, también los de Durango y Amorebieta, porque no caben en el autobús de Gipuzkoa. Intentar estar 15 minutos antes para poder empezar a las 10:30 de la mañana..
Este día trabajaremos todas las obras, y tendréis que llevar la comida, recordad que hay horno microhondas por si queréis calentar algo, comeremos ahí mismo y trabajaremos hasta las 18:00 de la tarde más o menos, los autobuses saldrán de vuelta a esa hora, para que calculéis. Estaría bien llevar algo para picar a media mañana o para merendar
Recordad llevar instrumento, partituras, lapiz y goma  y nos vemos el domingo.

Read Full Post »

Hauek dira kontzertuetarako eraman beharko dituzten mozorroak:

Biolinak                                     Zingaroak-ijitoak

Biola Cello Kontrabaxuak     Safari (animaliak edo ehiztariak)

Haize egurra                             Baserritarrak

Haize metala                            Tango (Beltza zerbait gorriarekin)

Perkusioa                                 Adostuko duzue hurrengo entseguan

Ikusten duzuenez denak jotzen dugun zerbaitekin lotuta dago

 

Estos son los disfraces que tienen que llevar para los conciertos:

Violines                                         Jitanos zingaros

Viola, Cello, Contrabajos           Safari (animales o cazadores)

Viento madera                            Baserritarrak

Viento metal                                Tango (ir de negro con un detalle rojo)

Percusión                                    Quedaréis en el próximo ensayo

Como véis, cada disfraz tiene que ver con algo de lo que tocamos

 

Read Full Post »

Trasladatu dizkidazuen beharrak eta gure posibilitateak aztertuta, erabaki dugu azkenean otsailaren 25ean autobusa jartzea Gipuzkoa eta Arabatik Bilbora joateko.

Teniendo en cuenta la necesidad que nos habéis trasladado y nuestras posibilidades hemos decidido poner autobús el 25 de febrero desde Gipuzkoa y Araba para ir a Bilbao.

Read Full Post »

Gogoratu nahi dizuet otsailaren 19an, aurreko egunean bezala, entsegu bat edukiko dugula Bilboko Kontserbatorioan eta aurrerago autobuseen ordutegiak argitaratuko dizkizuegu.

Otsailaren 25 eta 26an Bilboko Kontserbatorioan entsaiatuko dugu eta Bilboko aterpetxean egingo dugu lo, joan eta etortzeko ez da autobusarik egongo, beraz 25ean goizean Bilboko Kontserbatoriora eraman beharko dituzue eta 26an arratsaldean entsegu orokorra egingo dugu eta gonbidatuta egongo zarete, kaleko arropaz joko dute, ordutegia jarriko dizuet eta gero etxera eraman beharko dituzue.

Otsailaren 27an Donostiako Musikeneko eraikin berrian 19:00etan lehenengo kontzertua izango da eta lehenago entsegu bat egingo dugu aretoan bertan, autobusak egongo dira joan eta etortzeko Bizkaia eta Arabatik. Aforoa ez da oso handia beraz, ikasle bakoitzak hiruna sarrera edukiko ditu eta baten batek gehiago behar izanez gero, jarri gurekin harremanetan baina ezin dugu ziurtatu egongo direnik, ez baduzue erabiliko mesedez abisatu ere.

Otsailaren 28an Gasteizko Kontserbatorioan joko dugu 19:00etan eta sarrera libre izango da, lehenago ere egingo dugu entsegu bat eta autobusak egongo dira joan eta etortzeko Bizkaia eta Gipuzkoatik.

Kontzertuetan, ihauteriak direnez, moxorratuta joko dugu, gerorago esango dizuegu zertaz moxorratu beharko diren.

 

Os recuerdo que el 19 de febrero habrá otro ensayo como el que hicimos en el Conservatorio de Bilbao, os comunicaré más adelante los horarios de los autobuses.

El 25 y 26 de febrero ensayaremos en el Conservatorio de Bilbao y dormiremos en el albergue de Bilbao, para ir y volver no habrá autobuses así que tendréis que llevarles el 25 a la mañana al Conservatorio de Bilbao y el 26 a la tarde haremos un ensayo general, al que estaréis invitad@s. Tocarán vestidos de calle, os avisaré de la hora y luego les tendréis que llevar de vuelta a casa.

El 27 de febrero tocaremos el primer concierto en la nueva sede de Musikene en SanSebastián a las 19:00 horas e iremos antes para hacer un ensayo en el auditorio, habrá autobuses desde Bizkaia y Araba para ir y venir después del concierto. El aforo no es muy grande así que cada alumn@ tendrá tres invitaciones, y si alguien necesita alguna más nos avisáis para tenerlo en cuenta aunque no podemos aseguraros que pueda haberlas, si no vais a utilizarlas también avisarnos por favor.

El 28 de febrero tocaremos en el Conservatorio de Vitoria a las 19;00 horas y la entrada será libre y también ensayaremos antes, habrá autobuses para ir y volver desde Bizkaia y Gipuzkoa.

En los conciertos, al ser carnaval, tocaremos disfrazados y más adelante os comunicaremos cada uno de que se tiene que disfrazar.

Read Full Post »